Dop

Integraal Dorps Omgevings Programma 2007

In 2007 is door BRO Boxtel in samenspraak met vele dorpsbewoners (DOP werkgroep) een “integraal Dorps Omgevings Programma” opgesteld voor leven wonen en voorzieningen.

Download hier: DOP 2007

Hieruit is het plan voortgekomen om het dorp te verfraaien. Dorpsplein bij de kerk herinrichten, verlichting van de kerk, beplanting in het hele dorp aanpassen en het plaatsen van het “haverkist ornament.” Een en ander werd officieel in gebruik genomen.

In 2013 werd als vervolg op DOP 2007 een dorpsraadpleging gehouden. De gegevens hieruit zijn samengevat in DOP aktielijst 2013 (2017) Download hier: DOP aktielijst 2013 (2017)

Het vervolg op deze aktielijst wordt jaarlijks besproken in de algemene jaarvergadering van de dorpsraad. Voelt U zich geroepen een van de openstaande punten ten uitvoer te brengen, meldt U dan bij ons middels ons contactformulier, wij willen U dan hierbij graag ondersteunen.

Integraal Dorps Omgevings Programma 2007

In 2007 is door BRO Boxtel in samenspraak met vele dorpsbewoners (DOP werkgroep) een “integraal Dorps Omgevings Programma” opgesteld voor leven wonen en voorzieningen.

Download hier: DOP 2007

Hieruit is het plan voortgekomen om het dorp te verfraaien. Dorpsplein bij de kerk herinrichten, verlichting van de kerk, beplanting in het hele dorp aanpassen en het plaatsen van het “haverkist ornament.” Een en ander werd officieel in gebruik genomen.

In 2013 werd als vervolg op DOP 2007 een dorpsraadpleging gehouden. De gegevens hieruit zijn samengevat in DOP aktielijst 2013 (2017) Download hier: DOP aktielijst 2013 (2017)

Het vervolg op deze aktielijst wordt jaarlijks besproken in de algemene jaarvergadering van de dorpsraad. Voelt U zich geroepen een van de openstaande punten ten uitvoer te brengen, meldt U dan bij ons middels ons contactformulier, wij willen U dan hierbij graag ondersteunen.