Accommodatiebeleid

Op 27 juni 2015 is er door de Gemeente Horst aan de Maas een brainstormsessie georganiseerd (ACCOMMODATIE'S) met het doel alle accommodatie's per woonkern in kaart te brengen, alsmede het gebruik hiervan door de inwoners en de wensen voor de toekomst.

In Swolgen hebben wij als dorpsraad gekozen voor een enquete met betrekking tot gebruik van de accommodatie's en de huidige de bezetting. Tevens werd hierbij gevraagd naar toekomstige eisen c.q. verwachtingen.

Deze  gegevens zijn in een overzicht geplaatst en daarna besproken. Door enkele medewerkers van Synthese is na gesprekken met accommodatiehouders, dorpsraaDleden etc. een rapport hiervan opgesteld "Accommodatieplan Swolgen" Blauwdruk voor het accommodatiebeleid in Swolgen.

Download: Accommodatieplan Swolgen

Deze Blauwdruk is aangeboden aan de Gemeente Horst aan de Maas.

Deze blauwdruk wordt op de website van de gemeente geplaatst onde de naam Toekomstplan Swolgen. 

Verder is er door de Gemeente Horst aan de Maas een samenvatting van de blauwdruk gemaakt met kernpunten en aanbevelingen.

Download Samenvattting

Op deze website van de Gemeente Horst aan de Maas, (www.horstaandemaas.nl; onder zoeken naar accommodatie)  vindt U ook een Accommodatiekaart van de gehele gemeente. Hier kan men per woonkern informatie vinden over de bestaande  accommodatie's.