Nieuwbouw Swolgen

In aansluiting op de dorpsenquete van 2013 is er een werkgroep opgericht.

Deze bestaat uit de dorpsraadleden Eduard Maas en Hans de Swart.

Uit de gemeenschap versterkt met Wiel Clabbers en Pieter Timmermans.

Na veelvuldig overleg met gemeente Horst aan de Maas en medeontwikkelaars zoals bouwverengingen en Startpunt Wonen is er een bouwplan ontwikkeld genaamd Kerkveld 2. Na oplevering wordt dit, BERTUS AAFJESSTRAAT.

Alle procedures zijn doorlopen, het bouwterrein is ontsloten en er is een voorlopige verkaveling gemaakt.

Download voorlopige verkaveling Kerkveld 2 (2017)

De nieuwbouw kan op korte termijn beginngen.

Bent U geïnteresseerd, neem dan contact op met de Gemeente Horst aan de Maas, Startpunt wonen E-mail: info@startpuntwonen.nl