Nieuws

/

Helaas.. er is 1 spandoek verdwenen... veiligheid van de kinderen voorop! Heb jij hem in bezit? Graag zsm weer terughangen. Zie bericht hieronder..

Woensdag 28 maart 2018
/

VERKEERSVEILIGHEID MRG. AERTSSTRAAT/ MOLENSTRAAT. Het is de bedoeling dat in 2019 een nieuwe school in gebruik wordt genomen voor de kernen van Tienray en Swolgen. Deze school komt buiten de bebouwde kom te liggen op een locatie achter het MFA aan de Molenstraat. Dit betekent dat er extra aandacht is voor een veilige fietsroute voor de schoolgaande kinderen. Sinds 26 februari fietsen echter al drie keer per week de groepen 7 en 8 van Tienray naar Swolgen ( en uiteraard weer terug ). Vooruitlopend op nog te nemen verkeersmaatregelen attendeert Veilig op weg de weggebruiker op de aanwezigheid van de groepen scholieren. Er zijn borden geplaatst en spandoeken opgehangen. In het voorjaar van dit jaar zullen er nog meer verkeersaanpassingen gedaan worden waardoor het nog veiliger wordt voor de schoolgaande fietsers. Wij als dorpsraad horen en merken dat er op deze weg geregeld veel te hard gereden wordt. Bij deze willen wij dan ook een oproep doen aan alle weggebruikers om zich te houden aan de snelheid die voor deze weg gelden. Wij vinden dat we hier elkaar op een normale manier rustig over aan mogen spreken wanneer dit niet gebeurd. Hopelijk dat hierdoor de veiligheid nog beter wordt.

Donderdag 15 maart 2018
/

VERKIEZINGEN 21 MAART. Op 21 maart as. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Bij deze willen wij als dorpsraad een oproep doen om te gaan stemmen. Op de verkiezingslijst staan ook Swolgenaren, die graag ons dorp willen vertegenwoordigen in de politiek van Horst aan de Maas. Dit is voor ons als dorpsraad ook erg makkelijk om zo de lijnen kort te houden naar de politiek. Laat dus je stem horen op 21 maart as.

Maandag 12 maart 2018