Nieuws

/

Beste dorpsgenoten, deze week wordt de vragenlijst van Naoberzorg Swolgen bij u bezorgt. Een mooi initiatief van van enkele dorpsgenoten. Vul de vragenlijst in, zodat deze werkgroep een inventarisatie kan gaan maken. Zie ook de Haverkist, voor meer info. U kunt de vragenlijst ook digitaal invullen: "Wie heeft er hulp nodig?" http://bit.ly/2mbUTgW "Wie kan er hulp bieden? http://bit.ly/2lwR0py

Vrijdag 17 maart 2017
/

Hierbij een nieuwsbrief over de accommodaties in Swolgen. De werkgroep accommodaties werkt aan het toekomstbeeld voor het eigen dorp. In deze nieuwsbrief staat een mooi artikel over Swolgen, dit wilden wij u niet onthouden. Zie ook: http://bit.ly/2gYqG55

Dinsdag 21 februari 2017
/

Wij hebben als dorpsraad vernomen dat aan het einde van dit jaar de belbus gaat verdwijnen vanuit Swolgen richting Horst. Ook de dienstregeling van het reguliere busvervoer (lijn 29) gaat in december veranderen. Naar aanleiding daarvan willen wij graag de mening van onze inwoners horen en met name over een directe busverbinding naar Horst en evt. station Horst-Sevenum. Onderstaand een aantal vragen die we jullie willen voorleggen. U kunt deze vragen beantwoorden door een mail te versturen naar dorpsraadswolgen@gmail.com. Het is voor ons erg nuttig als u bij deze mail uw leeftijd vermeld! 1. Is er behoefte aan een busverbinding tussen Swolgen en Horst en zo ja, op welke voorkeursdagen en -tijdstippen in de week? 2. Voor welke reden zou u Horst Centrum of station Horst-Sevenum bezoeken op deze tijdstippen? 3. Heeft u verder nog aanvullende opmerkingen, suggesties of wensen met betrekking tot het busvervoer vanuit Swolgen naar Horst?

Maandag 12 december 2016