Nieuws

/

Een bericht van de fanfare Vriendenkring: Beste inwoners van Swolgen, Op zaterdag 25 mei a.s. is de Molenstraat en de Mgr. Aertsstraat afgesloten wegens wegwerkzaamheden. Op die dag is er ook oud-papier inzameling. Na overleg met de gemeente kan dit gewoon doorgaan, ook voor de bewoners van de Molenstraat en de Mgr. Aertsstraat. Mocht er na 16.30 uur nog niets zijn opgehaald, dan hebben we toch geen toegang tot alle straten gekregen. Hopelijk heeft u hier begrip voor en wilt u het papier op 29 juni a.s. opnieuw aanbieden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Fanfare Vriendenkring

Woensdag 22 mei 2019
/

MÉÉPRATEN? Over uw veiligheid en die van Uw kinderen? Dat kan op 9 mei aanstaande. U wordt n.l. uitgenodigd door de Gemeente Horst aan de Maas voor een informatie bijeenkomst in WILHELMINA om 20.00 uur. Dit over de aanpassingen in de weg van Tienray door Swolgen naar Broekhuizenvorst en de algemene verkeersveiligheid. Wij als dorpsraad met de werkgroep verkeersveiligheid hebben hier al enkele avonden aan besteed met diverse voorstellen. U hebt nu de mogelijkheid om uw stem te laten horen. Van harte welkom. DE DORPSRAAD SWOLGEN.

Vrijdag 26 april 2019
/

Vanavond: Openbare Vergadering Dorpsraad om 20.00uur zaal Wilhelmina. De agenda is als volgt: • Opening • Terugblik activiteiten van 2017/2018 • Bestuursverkiezing • Project oude schoolgebouw • Toelichting verkeersveiligheidsavond • Korte presentatie beweegpark Swolgen • Rondvraag. Onze nieuwe burgemeester Ryan Palmen zal aanwezig zijn, samen met een afvaardiging van het College. Iedereen is van harte uitgenodigd. Om 20.00uur staat de koffie en vlaai klaar. Dorpsraad Swolgen.

Donderdag 11 april 2019