Nieuws

/

Een bericht van de fanfare Vriendenkring: Beste inwoners van Swolgen, Op zaterdag 25 mei a.s. is de Molenstraat en de Mgr. Aertsstraat afgesloten wegens wegwerkzaamheden. Op die dag is er ook oud-papier inzameling. Na overleg met de gemeente kan dit gewoon doorgaan, ook voor de bewoners van de Molenstraat en de Mgr. Aertsstraat. Mocht er na 16.30 uur nog niets zijn opgehaald, dan hebben we toch geen toegang tot alle straten gekregen. Hopelijk heeft u hier begrip voor en wilt u het papier op 29 juni a.s. opnieuw aanbieden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Fanfare Vriendenkring

Woensdag 22 mei 2019
/

MÉÉPRATEN? Over uw veiligheid en die van Uw kinderen? Dat kan op 9 mei aanstaande. U wordt n.l. uitgenodigd door de Gemeente Horst aan de Maas voor een informatie bijeenkomst in WILHELMINA om 20.00 uur. Dit over de aanpassingen in de weg van Tienray door Swolgen naar Broekhuizenvorst en de algemene verkeersveiligheid. Wij als dorpsraad met de werkgroep verkeersveiligheid hebben hier al enkele avonden aan besteed met diverse voorstellen. U hebt nu de mogelijkheid om uw stem te laten horen. Van harte welkom. DE DORPSRAAD SWOLGEN.

Vrijdag 26 april 2019
/

Vanavond: Openbare Vergadering Dorpsraad om 20.00uur zaal Wilhelmina. De agenda is als volgt: • Opening • Terugblik activiteiten van 2017/2018 • Bestuursverkiezing • Project oude schoolgebouw • Toelichting verkeersveiligheidsavond • Korte presentatie beweegpark Swolgen • Rondvraag. Onze nieuwe burgemeester Ryan Palmen zal aanwezig zijn, samen met een afvaardiging van het College. Iedereen is van harte uitgenodigd. Om 20.00uur staat de koffie en vlaai klaar. Dorpsraad Swolgen.

Donderdag 11 april 2019
/

Informatie over de werkzaamheden in Tienray. Zie hieronder.

Vrijdag 05 april 2019
/

Uitnodiging: Openbare Vergadering Dorpsraad donderdag 11 april 20.00uur zaal Wilhelmina. Beste dorpsgenoten, Donderdag 11 april a.s. is de jaarlijkse Openbare Vergadering van de Dorpsraad. De agenda is als volgt: • Opening • Terugblik activiteiten van 2017/2018 • Bestuursverkiezing • Project oude schoolgebouw • Toelichting verkeersveiligheidsavond • Korte presentatie beweegpark Swolgen • Rondvraag. Er zal een afvaardiging van de gemeenteraad aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom, om deze vergadering bij te wonen. Dorpsraad Swolgen.

Dinsdag 02 april 2019
/

Uitnodiging plaatsen Honingboom in Swolgen Op zaterdag 23 maart om 14.40 uur plant de Rabobank in samenwerking met “Landschap Horst aan de Maas” een honingboom aan de Jan Ligeriusstraat. Aanleiding is de heropening van het vernieuwde Rabobankkantoor aan het Schouwburgplein in Venray eerder dit jaar. Als maatschappelijke bank wilde de Rabobank ook iets doen voor de gemeenschap, een bijdrage leveren aan deze regio. Dat doet ze door 32 honingbomen te planten, één in elke dorpskern van het werkgebied. De Rabobank draagt hiermee bij aan de al geleverde inzet in deze regio voor het bevorderen van de bijenpopulatie. Hij komt dan ook niet alleen ten goede aan de bijen, maar ook aan de inwoners van Swolgen. In de nazomer zijn er weinig bloeiende planten. De honingboom (Sophora japonica) is een boom uit de vlinderbloemenfamilie en bloeit juist in deze periode. Daarmee is de honingboom een uitermate belangrijke drachtplant voor gezonde winterbijen. De bomen kunnen 15 tot 20 meter hoog worden. Hiermede wordt U uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. DE DORPSRAAD SWOLGEN

Maandag 18 maart 2019