Nieuws

/

Verbouw schoolgebouw “de Klimboom” Omstreeks juni 2020 komt het schoolgebouw van “De Klimboom” vrij. Tot op heden zijn er nog geen plannen voor het gebruik hiervan na 2020. Een bijzondere mogelijkheid hiervoor zou kunnen zijn, als er een groep van Swolgenaren zich verenigen om dit pand te verbouwen tot een aantal appartementen voor eigen gebruik. De deelnemers aan zo’n groep moeten dus gezamenlijk hierin investeren, en dan later een woongemeenschap vormen. Bij voldoende deelname kan dan zeer hoogst waarschijnlijk dit gebouw tegen gereduceerd prijs overgenomen worden van de Gemeente Horst aan de Maas. Het ontwikkelen en realiseren van het plan gaat geheel in eigen beheer. Men kan zelf aangeven hoe Uw appartement er uit moet komen te zien, beslissen over het aantal kamers, etc. men kan ook zelf bepalen of er een gemeenschappelijk ruimte moet komen. Daar het dan om meerdere appartementen gaat is er natuurlijk bij een eventuele bouwafspraak met architect, aannemer, onderaannemers, keukenleverancier etc. goed te onderhandelen. Dit lijkt ons als dorpsraad Swolgen een unieke mogelijkheid om in de toekomst toch in Swolgen te blijven wonen. Wij willen dat dan ook hiermede onder Uw aandacht brengen en zullen U zeker in het begin, hierbij ondersteunen. Bij doorgang wordt er met alle deelnemers een C.P.O. (Collectieve Particulieren Opdrachtgeverschap), opgericht zodat alles in eigen hand blijft. Hebt U interesse om hier in te investeren voor de toekomst, geef het dan aan ons door via e-mail dorpsraadswolgen@gmail.com Bij voldoende deelname maken wij ons sterk hiervoor. De dorpsraad Swolgen.

Dinsdag 29 januari 2019
/

Morgenavond verkeersveiligheid Swolgen Ben je er ook bij? Op woensdagavond 23 januari 20.00uur organiseren wij een avond over de verkeersveiligheid in Swolgen. Wij willen graag horen wat uw mening/ervaring is, zodat we samen met de gemeente naar een passende oplossing kunnen zoeken. U bent van harte welkom bij zaal Wilhelmina!

Dinsdag 22 januari 2019
/

~ Overlast door Hondenpoep~ Regelmatig komen er bij ons klachten binnen over hondenpoep op trottoirs, in de berm, of in perkjes. Willen alle hondeneigenaren ervoor zorgen dat Swolgen schoon blijft… het is een kleine moeite om het even op te ruimen. Dankjewel!

Donderdag 10 januari 2019